DANH MỤC GÓI VACCINE CHO TRẺ EM (GÓI TỪ 2 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI)

6 TRONG 1 (INFANRIX HEXA - ROTARIX)

VACCINE 6 IN 1 (TỪ 2 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI)
11.340.000 VNĐ
 • Tiêu chảy do rota virus
 • Ho gà, Bạch hầu, viêm...
 • Hội chứng nhiễm trùng,..
 • Sởi
 • Sởi – Quai bị – Rubella
 • Thủy đậu

6 TRONG 1 (INFANRIX HEXA - ROTATEQ)

VACCINE 6 IN 1 (TỪ 2 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI)
--.---.--- VNĐ
 • Tiêu chảy do rota virus
 • Ho gà, Bạch hầu, viêm...
 • Hội chứng nhiễm trùng,..
 • Sởi
 • Sởi – Quai bị – Rubella
 • Thủy đậu